Escrow là gì? Cách sử dụng Escrow trong các lĩnh vực hiện nay

Chúng ta thường nghe nhiều đến Escrow trong các lĩnh vực như bất động sản, thị trường chứng khoán… Nhưng cụ thể Escrow là gì thì ít người hiểu rõ về khái niệm này. Vậy các bạn hãy xem ngay phần thông tin chia sẻ cách sử dụng Escrow trong các lĩnh vực hiện nay nhé!

Escrow là gì? Escrow account là gì?

Escrow là từ tiếng Anh có nghĩa là “Giao kèo do bên thứ ba nắm giữ”. Đây là một công cụ quản lý tài chính quan trọng, cụ thể một tài sản hay tiền gửi giữa hai bên giao dịch sẽ do người thứ ba nắm giữ.

Escrow account có nghĩa là tài khoản ủy thác giữ, một loại tài khoản treo do bên thứ 3 nắm giữ, thường là các công ty tài chính hoặc ngân hàng. Đồng thời Escrow account còn là đại diện cho bên còn lại trong giao dịch. Trong đó, bên thứ ba sẽ quản lý quỹ cho đến khi có văn bản chính thức hoặc khi hoàn tất nhiệm vụ.

Escrow account được sử dụng ở nhiều lĩnh vực như:

– Mua nhà: Cần có khoản tiền gửi trong tài khoản ủy thác thác giữ để đảm bảo cho người mua và người bán.

– Thanh toán hàng tháng: Có thể gửi các khoản thanh toán hàng tháng vào Escrow account để tiết kiệm chi phí.

– Mua hàng hóa và dịch vụ: Escrow account thể hiện vai trò giám sát giữa 2 bên giao dịch để bảo vệ quyền lợi của mỗi bên.

– Người thuê nhà và chủ nhà: Escrow account giúp bảo vệ quyền lợi của người thuê nhà và giải quyết các tranh chấp.

Cách áp dụng của tài khoản ủy thác trong một số lĩnh vực

Escrow đóng vai trò là “trọng tài” trong quá trình hoàn tất giao dịch giữa 2 bên và không chắc chắn liệu một trong hai bên tham gia có thực hiện đúng thỏa thuận hay không. Các trường hợp sử dụng escrow bao gồm các giao dịch qua ngân hàng, bất động sản, lĩnh vực pháp lý, sáp nhập và mua lại…

Tài khoản ủy thác giữ sử dụng ở các giao dịch trong bất động sản, đặt tiền vào đây cho phép người mua có thể thẩm định việc mua lại trong tương lai. Đồng thời tài khoản đảm bảo người mua thanh toán tiền theo thỏa thuận.

  • Escrow trong lĩnh vực bất động sản

Trong lĩnh vực bất động sản, đại lý ủy thác có thể mở Escrow account để gửi tiền vào đó và thông thường người ta sẽ giao phó tiền mặt cho đại lý ủy thác. Tuy nhiên, ngày nay việc nắm giữ những tài sản có giá trị đều có thể đưa cho bên thứ ba nắm giữ bao gồm: Cổ phiếu, trái phiếu, bằng sáng chế, séc…

Đối với hợp đồng ủy thác giữ, một bên thường là người gửi giữ sẽ gửi tiền hoặc tài sản cho đại lý ủy thác cho đến khi thực hiện như hợp đồng. Sau khi các điều kiện trong hợp đồng được đáp ứng đầy đủ thì đại lý ủy thác sẽ giao tiền hoặc tài sản cho người thụ hưởng. Loại hợp đồng ủy thác giữ thường được sử dụng trong nhiều các giao dịch tài chính khác nhau, đặc biệt là giao dịch có liên quan đến bất động sản có giá trị như trên.

Ví dụ, khi bán nhà, nếu các bên có sử dụng điều kiện kèm theo trong mua bán như thanh tra thì 2 bên có thể đồng ý sử dụng giao kèo Escrow. Khi đó, người mua đặt cọc tiền trong tài khoản ủy thác giữ do người thứ ba quản lý và người bán có thể thanh tra và xác định khả năng thanh toán của bên mua. Số tiền sẽ được chuyển cho người bán sau khi thỏa mãn các điều kiện mua bán.

  • Escrow trong thị trường chứng khoán

Trong thị trường chứng khoán, cổ phiếu được phát hành trong Escrow, người chủ sở hữu cổ phiếu là cổ đông vẫn bị hạn chế quyền xử lý đối với cổ phiếu đó.

Ví dụ, cổ phiếu là phần thưởng dành cho giám đốc điều hành, họ chỉ có thể bán cổ phiếu khi thời hạn Escrow trôi qua trước. Cách áp dụng này như là chiến thuật để giữ chân các giám đốc điều hành hàng đầu.

Escrow là gì? Đây là một thỏa thuận giao kèo được sử dụng trong các cuộc giao dịch liên quan đến tài sản có giá trị. Một khái niệm pháp lý vô cùng quan trọng để bảo vệ quyền lợi giữa các bên khi tham gia giao dịch. Hi vọng các bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này và áp dụng đúng nguyên tắc.

Posted in 0