SG&A là gì? Lợi ích của chi phí SG&A trong kinh doanh

Trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, chúng ta thường đề cập đến vấn đề SG&A. Đây là những từ viết tắt được hiểu là tổng chi phí hoạt động của một doanh nghiệp. Nhưng cụ thể đó là chi phí nào cũng như SG&A là gì thì chúng ta cần tìm hiểu qua phần trình bày dưới đây bạn nhé!

SG&A là gì? Nguyên tắc sử dụng

SG&A trong tiếng Anh lần lượt là Selling, General & Administrative Expense với nghĩa là chi phí bán hàng, chi phí hành chính và quản lý doanh nghiệp.

Chi phí SG&A là tổng tất cả các chi phí bán hàng trực tiếp, gián tiếp và các chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong đó, G&A không được quy vào chi phí sản xuất hoặc các yếu tố đi kèm để tạo ra một sản phẩm.

SG&A bao gồm tiền lương của nhân viên ở các bộ phận khác nhau như CNTT, nhân sự, tiếp thị, kế toán… Đồng thời bao gồm các chi phí khác như hoa hồng, các hoạt động quảng cáo, cổ động. Ngoài ra, các chi phí như thuê, vật tư, tiện ích không phải là một phần của sản xuất cũng bao gồm trong SG&A.

Như vậy, SG&A bao gồm hầu hết mọi thứ mà trong giá vốn bán hàng không có. Trên báo cáo cho thấy, giá vốn bán hàng được khấu trừ từ doanh thu thuần để biết tỷ suất lợi nhuận gộp. Nếu dưới mức tỷ suất lợi nhuận gộp thì SG&A và bất kì chi phí nào sẽ được liệt kê.

Các chi phí trên sẽ được khấu trừ vào tỷ suất lợi nhuận gộp cho ra thu nhập ròng. Ngoài ra, chi phí lãi vay sẽ không có trong SG&A và được liệt kê trên báo cáo thu nhập. Tương tự chi phí nghiên cứu và phát triển cũng không nằm trong SG&A.

Các loại chi phí bán hàng (Selling Expenses)

Chi phí bán hàng được chia thành 2 loại trực tiếp và gián tiếp có liên quan đến việc bán sản phẩm. Trong đó, chi phí bán hàng trực tiếp diễn ra khi sản phẩm được bán, kèm theo đó là vật tư vận chuyển, chi phí giao hàng, hoa hồng bán hàng. Chi phí trực tiếp sẽ liên quan trực tiếp đến sản phẩm cụ thể sẽ được bán.

Còn chi phí bán hàng gián tiếp là chi phí trong suốt quá trình sản xuất và sau khi đã bán sản phẩm. Chi phí gián tiếp về cơ bản là các khoản tiền được dùng để mang về doanh thu, trong đó bao gồm chi phí quảng cáo, tiếp thị, chi phí đi lại, tiền lương của nhân viên, hóa đơn điện thoại…

Chi phí quản lý doanh nghiệp G&A (General & Administrative Expense)

Chi phí quản lý doanh nghiệp G&A là những chi phí mà một doanh nghiệp phải chịu để mỗi ngày mở cửa. Chi phí này phát sinh trong hoạt động bán hàng mỗi ngày của doanh nghiệp nhưng có thể không được liên kết trực tiếp với các các bộ phận nào trong công ty.

G&A cố định hơn chi phí bán hàng vì chi phí này đã bao gồm tiền thuê hay thế chấp ở các tòa nhà, phương tiện dịch vụ, bảo hiểm. Bên cạnh đó, chi phí G&A cũng bao gồm tiền lương của nhân viên ở các bộ phận nhất định, trừ chi phí liên quan đến sản xuất hoặc bán sản phẩm.

Lợi ích của SG&A trong doanh nghiệp

Chi phí SG&A đóng vai trò quan trọng đối với việc sinh lợi nhuận trong doanh nghiệp. Dựa vào đây để tính điểm hòa vốn của công ty (điểm mà doanh thu tạo ra bằng với chi phí phát sinh). Đây cũng là một trong những phần chi phí có thể điều chỉnh dễ dàng khi muốn tăng lợi nhuận bán hàng.

Cụ thể, các doanh nghiệp có thể cắt giảm chi phí hoạt động, ví dụ như lương nhân viên không bán hàng. Việc làm này được thực hiện nhanh chóng và không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất hay bán hàng.

Khi các nhà quản lý muốn tìm cách để sáp nhập hoặc mua lại thì SG&A là một trong những lựa chọn đầu tiên mà họ tìm cách giảm dư thừa. Vì khi sáp nhập thường có một số vị trí nhân viên dư thừa.

Ví dụ, năm 2015, khi DuPont và Dow Chemical sáp nhập thì các công ty đã tuyên bố cắt giảm 5.400 vị trí việc làm giúp tiết kiệm 750 triệu đô la chi phí.

Qua phần thông tin nêu trên, hi vọng các bạn đã hiểu SG&A là gì.Đối với mỗi doanh nghiệp thì đây là loại chi phí có sức ảnh hưởng rất lớn liên quan đến việc tạo ra lợi nhuận. Do đó, mỗi nhà quản lý cần xem xét định hướng đúng các loại chi phí trong đầu tư sản xuất.